• Hvad kan vi lære fra resten af verden: St Helena casen Verdens mest ubrugelige lufthavn er 2.200 meter lang og ligger på en ø i Atlanterhavet. Se her den første landing i 3. forsøg i 2016: https://www.youtube.com/watch?v=vgsdclUEVt4&feature=youtu.be Læs kritikken på det Britiske Parliaments webside: https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/news-parliament-2015/st-helena-airport-report-published-16-17/ Læs summary i Parliament-rapporten https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmpubacc/767/767.pdf “The Department for International Development (the Department) has spent £285.5m of taxpayers’ money on building an airport in St Helena that is ...
  • Hvad kan vi lære fra resten af verden: Cape Verde casen Det er muligt at have mange internationale lufthavne for et befolkningsmæssig lille land. Det lille ørige i Atlanterhavet Cape Verde med ca. ½ mio. indbyggere har hele 4 internationale lufthavne. De har mellem 266.211 og 1.092.789 flypassagerer. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Cape_Verde Grønlands lufthavne har knap så mange flypassagerer: Se side 20 i https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Erhverv/Turismestrategi%202016-2020/Turismeudvikling%20i%20Grønland%20-%20hvad%20skal%20der%20til%20-%20DK.pdf
  • Hvor skal den nye Qaqortoq Lufthavn ligge? Transportkommissionen skrev i sin betænkning på side 183, at ”som det fremgår af figur 7.2.1, har der i tidligere sammenhænge været undersøgt fem forskellige placeringsmuligheder for en lufthavn ved Qaqortoq. Det er imidlertid alene ved placering ved placering 3 (nord for Nordfjeld), at de gennemførte forundersøgelser viser, at der kan anlægges en lufthavn på 1799 ...
  • Er den nye Qaqortoq Lufthavn en god investering? Transportkommissionen konkluderede på side 224-225, at ”Transportkommissionens undersøgelser viser, at såfremt der primært tages udgangspunkt i økonomiske vurderinger, bør Sydgrønlands lufthavn flyttes fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Det gælder både i forhold til den nuværende situation, hvor der primært anvendes helikoptere til at befordre passagerer fra og til Narsarsuaq fra det øvrige Sydgrønland, og i forhold ...
  • Er den nye Ilulissat Lufthavn en god investering? Transportkommissionen konkluderede på side 264, at ”mens det er samfundsøkonomisk rentabelt at forlænge banen i Ilulissat til 1199 m, er det klart ikke rentabelt at anlægge en bane på 1799 m.” og på side 454, ”at analyserne viser, at en 1799 m bane også er urentabel, selv om den blev foræret til landet under de ...
  • Vejret ifølge DMI Tjek vejret ifølge DMI Kilde: DMI – technical report – Klimaobservationer 1958-99 Vejr sammenligninger af grønlandske lufthavnsbyer: Qaqortoq Nuuk Kangerlussuaq Ilulissat Døgn med hård vind*1 81,3 125,7 11,9 40,8 Døgn med stormende kuling*2 15,4 11,5 0,1 0,15 Døgn med storm*3 7,2 5,6 0,1 0 Døgn med stærk storm*4 2,7 1,4 0 0 Middelskydække 65 70 58 62 Døgn med klart vejr*5 51,3 35 50,1 55,3 Døgn med skyet vejr*6 157 179,2 101 131,3 Middel af akkumuleret nedbør (mm) 858 752 149 266
  • Offentliggørelse af Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2 Flere medier har søgt om aktindsigt i Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2. Analysen er afleveret til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger d. 20. april 2018. Det er vurderet at analysen er af væsentlig interesse for offentligheden, hvorfor den hermed frigives, selv om analysen endnu ikke er oversat. Departementet har yderligere vurderet, ...