Transportkommissionen skrev i sin betænkning på side 183, at ”som det fremgår af figur 7.2.1, har der i tidligere sammenhænge været undersøgt fem forskellige placeringsmuligheder for en lufthavn ved Qaqortoq. Det er imidlertid alene ved placering ved placering 3 (nord for Nordfjeld), at de gennemførte forundersøgelser viser, at der kan anlægges en lufthavn på 1799 m, og ved denne placering er der desuden mulighed for en banelængde på op til 2100 m. I de øvrige placeringer kan der anlægges baner på 1199 m, idet der i placering 1 dog kan opnås en banelængde på 1500 m, hvilket måske også er muligt ved placering 2, idet det dog kræver specifikke forhandlinger med luftfartsmyndighederne”.

Kalaallit Airports A/S har projektet den ny lufthavn ved placering 2: http://kair.gl/da/projekter/qaqortoq/
Offentligheden har vist ikke fået at vide, hvorfor Kalaallit Airports A/S har valgt placering 2.

Kalaallit Airprts A/S bestyrelsesformand ”Johannus Johannus Egholm Hansen erkender, at worst case scenariet er, at undersøgelserne ikke lever op til den ønskede regularitet og selve placeringen er forkert og en vej er anlagt uden grund” ifølge Sermitsiaq http://sermitsiaq.ag/node/205860