Transportkommissionen konkluderede på side 224-225, at ”Transportkommissionens undersøgelser viser, at såfremt der primært tages udgangspunkt i økonomiske vurderinger, bør Sydgrønlands lufthavn flyttes fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Det gælder både i forhold til den nuværende situation, hvor der primært anvendes helikoptere til at befordre passagerer fra og til Narsarsuaq fra det øvrige Sydgrønland, og i forhold til en alternativ situation, hvor passagerer fra Qaqortoq og Narsaq kunne benytte faste forbindelser til Narsarsuaq”.

Transportkommissionen forudsatte på side 183 en regularitet på 81-84% i disse beregninger.

Kalaallit Airports A/S bestyrelsesformand Johannes Egholm Hansen oplyser, at de nuværende undersøgelser har vist, at vi kun er oppe på en regularitet på 75. Det er langt fra tilfredsstillende. Efter min mening skal vi op på en regularitet på 90, før det er acceptabelt, oplyser bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports Johannus Egholm Hansen. http://sermitsiaq.ag/node/205860