Transportkommissionen konkluderede på side 264, at ”mens det er samfundsøkonomisk rentabelt at forlænge banen i Ilulissat til 1199 m, er det klart ikke rentabelt at anlægge en bane på 1799 m.” og på side 454, ”at analyserne viser, at en 1799 m bane også er urentabel, selv om den blev foræret til landet under de af kommissionen generelt anvendte forudsætninger”.