Informationer og fakta om lufthavnsbyggerierne.

 

 

 

Denne hjemmeside er lavet da der mangler åbenhed om lufthavnspakken. Her forsøges at samle relevant materiale og offentliggøre diverse nyheder herom.

Har du noget materiale eller en nyhed, der bør komme på er du velkommen til at skrive til webmaster.

Hvad kan vi lære fra resten af verden: St Helena casen

Verdens mest ubrugelige lufthavn er 2.200 meter lang og ligger på en ø i Atlanterhavet. Se her den første landing i 3. forsøg i 2016: https://www.youtube.com/watch?v=vgsdclUEVt4&feature=youtu.be Læs kritikken på det Britiske Parliaments webside:...

Hvad kan vi lære fra resten af verden: Cape Verde casen

Det er muligt at have mange internationale lufthavne for et befolkningsmæssig lille land. Det lille ørige i Atlanterhavet Cape Verde med ca. ½ mio. indbyggere har hele 4 internationale lufthavne. De har mellem 266.211 og 1.092.789 flypassagerer....

Hvor skal den nye Qaqortoq Lufthavn ligge?

Transportkommissionen skrev i sin betænkning på side 183, at ”som det fremgår af figur 7.2.1, har der i tidligere sammenhænge været undersøgt fem forskellige placeringsmuligheder for en lufthavn ved Qaqortoq. Det er imidlertid alene ved placering ved placering 3 (nord...

Er den nye Qaqortoq Lufthavn en god investering?

Transportkommissionen konkluderede på side 224-225, at ”Transportkommissionens undersøgelser viser, at såfremt der primært tages udgangspunkt i økonomiske vurderinger, bør Sydgrønlands lufthavn flyttes fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Det gælder både i forhold til den...

Er den nye Ilulissat Lufthavn en god investering?

Transportkommissionen konkluderede på side 264, at ”mens det er samfundsøkonomisk rentabelt at forlænge banen i Ilulissat til 1199 m, er det klart ikke rentabelt at anlægge en bane på 1799 m.” og på side 454, ”at analyserne viser, at en 1799 m bane også er urentabel,...

Vejret ifølge DMI

Tjek vejret ifølge DMI Kilde: DMI - technical report - Klimaobservationer 1958-99 Vejr sammenligninger af grønlandske lufthavnsbyer: Qaqortoq Nuuk Kangerlussuaq Ilulissat Døgn med hård vind*1 81,3 125,7 11,9 40,8 Døgn med stormende kuling*2 15,4 11,5 0,1 0,15 Døgn med...

Offentliggørelse af Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2

Flere medier har søgt om aktindsigt i Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2. Analysen er afleveret til Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger d. 20. april 2018. Det er vurderet at analysen er af...

Vejret er stabilt i Ilulissat

Vejret er stabilt i Ilulissat Kilder: Delrapport Ilulissat Lufthavn, side 40 KAIR Årsrapport 2017, side 15 Naalakkersuisut

Vejret bliver værre og værre i Qaqortoq (eller KAIR forværrer regulariteten i Qaqortoq i 2018)

Vejret bliver værre og værre i Qaqortoq (eller KAIR forværrer regulariteten i Qaqortoq i 2018). Kilder: Transportkommissionens betænkning, side 183 Inuplan: Rapport vedr. Qaqortoq Lufthavn, side 1 KAIR Årsrapport 2017, side 15...

Vejret bliver bedre og bedre i Nuuk (eller KAIR forbedrer regulariteten i Nuuk i 2018)

Vejret bliver bedre og bedre i Nuuk (eller KAIR forbedrer regulariteten i Nuuk i 2018) Kilder: Nuuk vejr regularitet, side 10 Nuuk vejr regularitet tillæg 1, side 3 Transportkommissionens betænkning, side 138 (tabel 6.6.2) Nuuk vejr resume, side 2 KAIR Årsrapport...

Lufthavns Regularitet

Der er stor forskel på hvor ofte vejret forhindrer en pilot i at lande i en af de grønlandske lufthavne. Men der er også forskel på regularitet %'erne for samme lufthavn, alt afhængig af, hvilken rapport man læser. Qaqortoq % Kilde...

Basisscenariet

Fortsættelse af nuværende drift (2017), hvor Kangerlussuaq er det centrale hub.

Alternativscenarie 1

Der etableres 2.200 meter baner i Ilulissat og Nuuk og en 1.500 metrer lang regionallufthavn i Qaqortoq. Kangerlussuaq og Narsarsuaq omdannes til heliporte

Alternativscenarie 2

Det samme som i Alternativ 1 blot med den ændring, at Kangerlussuaq opererer med en 1.500 meter lang bane.